شبیه سازی جداکننده سه فازی برای جداسازی نفت، گاز و آب و طراحی خط لوله های نفت، گاز و آب خروجی از جدا کننده با نرم افزار هایسیس(HYSYS )

شبیه سازی جداکننده سه فازی برای جداسازی نفت، گاز و آب و طراحی خط لوله های نفت، گاز و آب خروجی از جدا کننده با نرم افزار هایسیس(HYSYS )

شبیه سازی جداکننده سه فازی برای جداسازی نفت، گاز و آب و طراحی خط لوله های نفت، گاز و آب خروجی از جدا کننده با نرم افزار هایسیس(HYSYS )

شبیه سازی جداکننده سه فازی برای جداسازی نفت، گاز و آب و طراحی خط لوله های نفت، گاز و آب خروجی از جدا کننده با نرم افزار هایسیس(HYSYS )

 

 

 

مشخصات فایل های دریافتی:

 

نرم افزار استفاده شده جهت شبیه سازی: HYSYS          ورژن: 8.4  

رشته: مهندسی شیمی 

درس: مکانیک سیالات ، مکانیک سیالات پیشرفته

مقطع: کارشناسی و کارشناسی ارشد 

گزارش کامل پروژه:

روشهای تحلیلی به کار رفته جهت محاسبات خط جریان نفت، آب و گاز، جداول داده های مورد نیاز، نمونه محاسبات از قسمت های مختلف تجهیزات، جداول داده های مستخرج از نرم افزار، تحلیل نتایج و داده ها      فرمت:WORD

فایل اکسل محاسبات خطوط لوله و پمپ و کمپرسورها    فرمت:xlsx

همراه با حل دستی و تحلیلی   فرمت: دستنویس

صورت سوال پروژه به صورت فارسی و لاتین موجود است.  فرمت:  pdf

فایل شبیه سازی بصورت سالم و کامل در محیط نرم افزاری اسپن هایسیس انجام شده و موجود است.   فرمت: hsc

 

 

قسمتی از صورت سوال پروژه:

در پایین دست یک مخزن هیدروکربنی فرضی، از یک جداکننده سه فازي براي جداسازي نفت، گاز و آب که ازمخزن وارد این جداکننده می شود، استفاده می گردد. جریان خروجی از مخزن هیدروکربنی با جزء مولی ذکر شده در جدول 1 و دبی مولی X، فشارP و دماي T  از یک   choke valve عبور کرده ، فشار آن به  bar  20 تقلیل می یابد و سپس به جداکننده وارد می گردد.فشار جداکننده نیز در همین فشار توسط کمپرسورانتقال گاز کنترل می گردد.

 

صورت سوال پروژه شبیه سازی با هایسیس

 

خواسته پروژه شبیه سازی با اسپن هایسیس

 

برای دانلود متن کامل پروژه ها روی لینکهای زیر کلیک کنید:

 

متن پروژه شبیه سازی 1

متن پروژه شبیه سازی 2

 

 

 

 

تهیه شده توسط سایت فایلکده برتر